Zarządzanie ryzykiem

Metoda identyfikacji i oceny ryzyka procesowego

O szkoleniu
W ramach ograniczania ryzyka operacyjnego - procesowego / produkcyjnego, szczególnie przydatną jest metoda HAZOP (nazwa pochodzi od słów Hazard Operability Studies), która polega na prowadzeniu moderowanej burzy mózgów wspomaganej specjalnie dobranymi słowami kluczowymi (tzw. "guide words"). W trakcie warsztatów HAZOP analizie podlegają rysunki technologiczne instalacji tzw. P&ID (Process & Instrumentation Diagrams). Słowa Kluczowe odnoszą się do kreatywnej analizy możliwego "zachowania się instalacji" podczas warunków odbiegających od zamierzonych przez projektanta danej technologii. Odpowiednio dobrany, interdyscyplinarny zespół pracowników, prowadzony przez moderatora (tzw. Lidera HAZOP) jest w stanie wychwycić większość zagrożeń i ograniczyć znacząco koszty związane z ryzykiem dla danej instalacji. Koszty ryzyka, których można w ten sposób uniknąć to między innymi: wypadki i awarie, utracone zdrowie i życie ludzi, oraz koszty niepotrzebnych inwestycji związanych z późniejszym / nieplanowanym wprowadzaniem zmian technologicznych na istniejących

Korzyści
Szkolenie dostarcza Klientowi wiedzy pozwalającej na samodzielne prowadzenie oceny ryzyka procesów produkcyjnych wg metodologii HAZOP. Dzięki warsztatowej formule szkolenia i praktycznym ćwiczeniom Klient podnosi umiejętności identyfikacji ryzyka wg słów kluczowych HAZOP i ocenę ryzyka, jak również zaplanowania działań ograniczających ryzyko dla zidentyfikowanych obszarów ryzyka.

Odbiorcy
Odbiorcami szkolenia są przede wszystkim kierownicy liniowi, inżynierowie procesu, wszystkie osoby odpowiedzialne za ryzyka procesowe, a także audytorzy wewnętrzni, pełnomocnicy systemów zarządzania w organizacjach o dużych zagrożeniach w procesach produkcyjnych.

Agenda szkolenia
Wprowadzenie do oceny ryzyka. Wprowadzenie do metodologii HAZOP. Zasady podziału na sekcje do analizy HAZOP. Ocena ryzyka procesów produkcyjnych wg metodologii HAZOP. Role w zespole HAZOP. Ćwiczenia w identyfikacji ryzyka wg słów kluczowych HAZOP. Planowanie działań ograniczających ryzyko dla zidentyfikowanych obszarów ryzyka.

Czas trwania: 2 dni
 

Zapraszamy do współpracy, kontakt